Systerskapsfestivalen
Vi tackar alla som deltog i firandet 2016

Hela Örebro län firar tillsammans

8 mars 2015

Kulturhuset öppnar 10:00 och stänger 18:00

När

8 mars 2015

Som vanligt kommer även årets Systerskapfestival att anordnas i anslutning till den internationella kvinnodagen. 

I år blir det en fokuserad heldag, 8 mars. 

Var

Kulturhuset

Likt tidigare år är festivalen på Kulturhuset som fylls med relevant innehåll. Även i andra delar av Örebro uppmärksammas denna dag!

 

Pris

Alldeles gratis

Alla aktiviteter, föreläsningar, workshops och annat är kostnadsfria – hela arrangemanget är gratis för alla besökare.
 
 
  

Vad är Systerskapsfestivalen?

Genus & jämställdhet

I samband med Internationella Kvinnodagen 8 mars arrangeras Systerskapfestivalen i Örebro. Studieförbund, föreningar, organisationer och privatpersoner går samman för att skapa en festival som lyfter frågor om genus och jämställdhet.

Gemensam plattform

Syftet med festivalen är att skapa en gemensam plattform/nätverk för olika organisationer att fortsätta jobba med jämställdhetsarbetet, uppmärksamma och motverka den ojämställda ordningen som råder i samhället samt upplysa barn och ungdomar om normer, genus och jämställdhet och samtidigt stärka deras självkänsla.

Kultur som kraft

Vi tror starkt på kultur som kraft att förändra och öppna upp för samtal. Med en festival innehållande föreläsningar, samtal, musik, dans, teater, debatt, konst, film och mycket mer vill vi skapa en plats för alla som vill förändra till ett mer jämställt samhälle. Det här är, på ett roligt och öppet vis, vårt sätt att nå ett mer jämlikt samhälle!

KONTAKT

Föreningen Scenit

Systerskapfestivalen samordnas av Föreningen Scenit. Personer som är involverade i arbetet går även att nå på Facebook.